iBook家教參考書─VIP體驗

 

想要請到一個經驗豐富、教學用心的頂級家教老師,
 
行情約在每小時500元。
 
 
以每週上8小時(每科約1.5小時)、共上45週來計算,
 
要達到五科總複習的效果,家教費竟高達18萬
 
 
【榜首贏家】為您精打細算,
 
不用18萬的家教費,只要不到5千元,
 
就能立即擁有頂級家教教學,帶領您的孩子贏得高分!
 
千萬別讓您孩子輸在基測衝刺起跑點!
 

 

  VIP體驗完整課程獨家特色媒體報導真誠推薦下載說明

 

 

 

您好,感謝您參與體驗「iBook家教參考書」,

 

您可點選下列音檔以配合手邊的試閱本。

 

如您已經購買《五星級國中總複習參考書》,

 

快點選「完整課程」讓你效果加倍喔!\^0^/

 

 

 

 

iBook 家教參考書─VIP體驗

國文科(上) 頁06 國文科(下) 頁07

英語科 頁08~09 數學科 頁10~11

社會科(上) 頁12~13 社會科(下) 頁14~15

自然科(上) 頁16 自然科(下) 頁17~18

 

 

 

 

4